Babita Sherchan

Back to OUR PEOPLE

Babita Sherchan
CPA, Principal

2626 Howell Street, Suite 700

Dallas, Texas 75204

Main: 214.871.7500

Direct: 214.461.1459

Fax: 214.871.0011